Всеки трябва да знае това- колко пари ви взима банката при плащане или теглене от банкомат с карта (таблица за всички банки)


Това е много полезна информация, която трябва всеки един от вас да знае, за да не остане неприятно изненадан някой ден, ако си вземе извлечение от банката. Освен за храна, сметки, транспорт и другите пера в личния ни бюджет, част от тях “изтичат” – забелязано или не – в банките всеки път (с две изключения), когато теглим от банкомат. Колко ни взимат те, когато теглим от банкомат на банката, в която е сметката ни и колко дърпат, когато наблизо няма такъв и се наложи да използваме друг, споделиха колегите от .bgnow.eu

Следните две таблици дават отговора, актуален към 1 ноември 2018 г. Таксите бяха публикувани за пръв път Българската народна банка на 31 октомври, а впоследствие – актуализирани. Интернет страницата на БНБ за съпоставяне на таксите функционира от 31 октомври 2018 г., огласяването на тези данни се изисква от Директива 2014/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно съпоставимостта на таксите по платежните сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни операции и е в съответствие със Закона за платежните услуги и платежните системи.

OFFNews вече публикува част от информацията, включваща сравнение между таксите на банките за откриване, поддържане и закриване на разплащателна сметка. Може да я видите тук. А ето колко плащаме на банката, в която е сметката ни, за да получим от банкомат част от собствените си пари:
Теглене в брой в България от банкомат на същата банка


А ето колко ни взима, ако теглим от банкомат на друга банка, различна от тази, в която е сметката ни:

Източник – зажената

Имаш нужда от пари? Натисни тук и получи веднага !
...
loading...

Like it? Share with your friends!

Всеки трябва да знае това- колко пари ви взима банката при плащане или теглене от банкомат с карта (таблица за всички банки)