Нова информация! Осъдиха на 5 години затвор водеща фигура в българската политика! Схемата е брутална, но го изловиха!


След решение на ВКС бивш общински съветник в Силистра ще изтърпи наказание „лишаване от свобода“ за срок от 5 г. заради предоставяне на заеми срещу лихви. Тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) намали глобата за Живко Димов от 8 000 лв. на 5 000 лв.
Решението е окончателно. Делото пред ВКС е образувано по касационни жалби на подсъдимия Живко Димов (бивш общински съветник от политическа партия „Атака“ в Общински съвет – Силистра) и на защитника му срещу решението на Апелативен съд – Варна, с което е изменена присъдата на Окръжен съд – Силистра. Делото постъпва за втори път във Върховния касационен съд, след като с решение ВКС отменя решението на Апелативен съд – Варна и връща делото за ново разглеждане.

С първоинстанционната присъда Живко Димов е признат за виновен в това, че в периода 1998 – 2009 г. в гр. Силистра, без съответното разрешение, извършвал банкови сделки, за които се изисква такова по закон, като е предоставял парични заеми на различни лица, обезпечени с ипотеки на недвижими имоти, записи на заповеди или залози на вещи, срещу получаване на лихви и задължения за връщането им и от дейността си е получил значителни неправомерни доходи в размер на 106 496 лв. Наложено му е наказание „лишаване от свобода“ за срок от 5 г. и „глоба“ в размер на 8 000 лв. Осъден е да заплати сумата от 106 496 лв. в полза на държавата.
С новото въззивно решение на Апелативен съд – Варна присъдата е изменена, като е отменен определеният вид на затворническо общежитие за изтърпяване на наложеното на подсъдимия наказание. В останалата й част присъдата е потвърдена.
Съдебният състав на ВКС приема за неоснователни жалбите на подсъдимия и на неговия защитник, в които се сочат касационни основания за нарушение на материалния закон, съществени нарушения на процесуалните правила и явна несправедливост на наложените наказания.
По отношение на наложеното наказание „лишаване от свобода“ тричленният състав на ВКС пише в мотивите си: „Няма основание да се приложи нормата на чл. 55 от НК при определяне на дължимото наказание „лишаване от свобода“, независимо от изтъкнатите в жалбата на защитника доводи за семейно положение и за това, че деецът бил земеделски производител, трудово ангажиран в „Нерон“ ЕООД и Общинския съвет на гр. Силистра. Обратното, именно предвид цитираните качества на дееца, с оглед на които той трябва да е блестящ пример за гражданско съзнание за семейството си и за своите съграждани, при отмерения минимален размер на наказанието „лишаване от свобода“ всякакво по-нататъшно намаляване би било проява на неоправдано снизхождение“.

Имаш нужда от пари? Натисни тук и получи веднага !
...
loading...

Нова информация! Осъдиха на 5 години затвор водеща фигура в българската политика! Схемата е брутална, но го изловиха!

Send this to a friend