Започва Страстната седмица! Две красиви имена черпят, а традициите повеляват всеки ден да…

Днес започва Страстната седмица (седмицата на страданията). Това е последната седмица от живота на Исус Христос и е наречена Страстна седмица, тъй като на славянски...